Afleveringsfrister

Det er gratis at låne og forny bibliotekets materialer. Lånetiden er normalt 31 dage. Du kan forny dine lån, også lån fra andre biblioteker, hvis materialet ikke er reserveret til andre lånere. For at forny skal du logge ind på ”Min konto”, hvorfra du kan forny dine lån. Du kan også ringe til os på telefon 72106800. Den samlede lånetid må ikke overstige 3 måneder.

Aflevering for sent

Afleverer du bibliotekets materialer for sent, skal du betale gebyr efter gældende takst, også selvom biblioteket endnu ikke har sendt en hjemkaldelse. Gebyret beregnes efter afleveringsdato og er ikke afhængigt af antallet af lånte materialer. 

Aktuelle gebyrer under 14 år  14 år og derover
1-7 dage for sent 5 kr. 10 kr.
8-14 dage for sent 5 kr. 20 kr.
15 dage for sent (hjemkaldelse)  10 kr. 50 kr.
35 dage for sent (regning)   100 kr. 200 kr.


Hvis lånetiden overskrides med 15 dage får du en hjemkaldelse. Overskrides lånetiden med 35 dage, betragter vi det lånte som bortkommet og sender en regning på erstatningsbeløbet.

Hvis regningen ikke betales, sender biblioteket sagen til inkasso.

Hvis du ikke overholder reglerne eller skylder gebyrer for 200 kr. eller derover, udelukkes du fra at låne.

Du får et skriftligt varsel herom 10 dage før udelukkelsen træder i kraft.

Hele beløbet skal betales, før man kan låne igen. Det du skylder, kan betales via "Mit betalingsoverblik" fra Fredericia kommune.  

Kvittering når du låner

Ved udlån udskrives en kvittering. Udlånskvitteringen fortæller, hvad du har lånt og dato for aflevering. Ved aflevering kan du vælge, hvorvidt du vil have en kvittering eller ej. Ved både udlån og aflevering på selvbetjeningsautomaterne kan du vælge at få dine kvitteringer sendt til dig på email. 

Påmindelsesservice

3 dage før afleveringsfristens udløb får du en påmindelse på sms eller email. Servicen er gratis. Du skal oplyse dit mobilnummer eller email på din bibliotekskonto. Servicen træder automatisk i kraft.  

Ansvar

Du er ansvarlige for at aflevere det lånte materiale til biblioteket inden lånetiden udløber. Det gælder i alle tilfælde - også selv om du er tilmeldt bibliotekets påmindelsesservice og påmindelsen af grunde udebliver.

Erstatning

Hvis du mister eller beskadiger bibliotekets materialer, skal du erstatte dem.  Er materialet ødelagt, kan det beholdes, når erstatningsbeløbet er betalt. På mistet materiale kan du få erstatningsbeløbet refunderet inden for en periode på 3 måneder, hvis du afleverer det erstattede materiale i god stand samt kan fremvise en kvittering for betalt erstatning. 
se prisliste

Låneoversigt

Du kan se hvad du har lånt på din bibliotekskonto. Login på ”Min konto” 
OBS hvis du er blokeret, kan du ikke logge ind.

Du kan se om du har regninger eller gebyrer fra biblioteket og størrelsen af beløbet.  Du finder oversigten i "Mellemværende". Et gebyr tilskrives din konto, hvis du aflevere for sent eller kommer til at ødelægge eller mister et materiale. Erstaninger over 500 kr. vises ikke. 

Betal gebyr og regning

Du kan betale gebyrer og regninger online, som du skylder til biblioteket. Betaling foregår via "Mit betalingsoverblik" fra Fredericia kommune. 
Læs mere omkring betaling af gebyrer og regninger.