Læser for hunde

Blinde hjælper læsesvage børn med at få læselysten tilbage. Inspireret af det amerikanske koncept ”Paws for Reading” har Fredericia Bibliotek i to omgange gennem de seneste par år afviklet et projekt – ”Læser for hunde”, hvor læsesvage børn mellem 7 og 12 år har læst højt for en hund. Det har været en stor succes

Børnene, der er rekrutteret via skolernes læsevejledere, har været vilde med at deltage, og deres forældre har efterfølgende fortalt, at deres børn er begyndt af egen fri vilje at læse derhjemme. Det der tidligere har været en sur pligt forbundet med nederlag og konflikter blev vendt til glæde, forventning og følelsen af at kunne noget – trods alt. Vi kan på bibliotekerne ikke lære børnene at læse, men vi kan være med til at bibringe dem læselysten, og Læsehunde-konceptet er blot én af mange metoder – dog en af de mere nuttede og dejlige af slagsen – med en kæmpemæssig PR-effekt, har vi erfaret!

Fredericia Bibliotek har gennem projektperioden arbejdet tæt sammen med Pædagogisk Udviklingsafdeling og PPR i Fredericia Kommune. Vi fik i anden omgang støtte fra Trygfonden, og en evalueringsrapport og en nærmere beskrivelse af konceptet kan ses på http://www.fredericiabib.dk/laeserforhunde.

Læs rapporten "Læser for hunde" her: > Læser for hunde (pdf)

Som med de fleste projekter efterlader det os efter en succes med spørgsmålet: hvordan kan vi få dette indarbejdet i vores almindelige drift. Vi havde i projektperioden entreret med Nordjyllands Dyreadfærdsklinik, der stillede op med to særligt trænede og rolige hunde, der passede fint ind i konceptet, men vi blev naturligvis af økonomiske grunde nødt til at tænke mere i lokale og frivillige baner.

Vi kunne have gået ud og efterlyst et antal frivillige borgere, der selv synes, de havde rolige hunde, men vores tanker faldt ret hurtigt på en gruppe, der har specialtrænede og rolige hunde, nemlig blinde.

Fredericia  har altid været en by, der er forbundet med blinde medborgere. Primært fordi Dansk Blindesamfunds kursus- og mødecenter, Fuglsangcentret, ligger i Fredericia, så stedet er kendt hos blinde, og det er mit indtryk – uden jeg har belæg for det – at der som følge af det, bor et relativ stort antal blinde i kommunen.

Vi kontaktede Dansk Blindesamfund, der forsynede os med navne og kontaktoplysninger på 5 lokale blinde, der alle har førerhunde. Vi inviterede dem ind og fortalte om konceptet og vores drømme om at kunne sætte det i drift, og at vi havde brug for deres  - og deres hundes hjælp – for at kunne gøre det. De blinde medborgere var heldigvis straks tændt på ideen og ville meget gerne stille sig til rådighed.

Vi er nu midtvejs i et nyt forløb, som på grund af, at det er blinde, der hjælper, også har fået en ny dimension. Børnene og deres forældre blev i et første møde præsenteret for de blinde, som havde ønsket at fortælle om, hvad det vil sige at være blind. Hvor længe havde de været det, hvordan og hvornår skal man som seende hjælpe den blinde. Hvordan vil de helst hjælpes, og alle de mange spørgsmål, som vi seende nok har, men som vi ofte ikke tør stille – for ikke at være for påtrængende.

Nu er læsningen gået i gang. Det foregår på biblioteket på søndage, og der er allerede stiftet gode venskaber mellem børn, hunde og blinde. Nogle af de blinde har i deres tidligere seende liv arbejdet med børn, så de nyder at have kontakt til børn igen.  Forældrene er glade, møder talstærkt op, har sågar af og til bedstemor med også, men de venter pænt udenfor, mens deres barn læser. Så får de til gengæld en snak med læsekonsulenten i Fredericia Kommune, som også er til stede.

Det er et dejligt projekt at arbejde med, det er nye metoder i forhold til en gruppe børn, der har det svært, og det er nye veje i forhold til at stimulere læselysten. Den nyeste udvikling giver desuden endnu en dimension til det. Det er et eksempel på, at det ikke kun er ressourcestærke borgere, der kan være frivillige og hjælpe andre. Som Kenneth – en af de blinde – udtalte i TV Syd om motivet for at bruge sin søndag på det:  ”Det er jo dejligt at kunne give noget til gengæld for alt den hjælp, jeg har fået, efter at jeg er blevet blind”.

Alt dette kunne ikke lade sig gøre uden en ildsjæl, der brænder for området: bibliotekar Lone Petersen. Hun kan kontaktes for yderligere oplysninger på lone.petersen@fredericia.dk.

Jytte Bræmer
Bibliotekschef Fredericia Bibliotek