Brugerundersøgelser

Brugerundersøgelser giver vigtig information og viden om, hvad bibliotekets brugerne ønsker sig af biblioteket nu og i fremtiden. Det giver konstruktiv viden om hvad de synes om de eksisterende bibliotekstilbud. Biblioteket gennemfører løbende brugerundersøgelser og den samlede tilfredshed er generelt meget stor, men det giver os ikke anledning til at hvile på laurbærrene. Verden omkring os er i konstant udvikling, lige så er brugerne, og derfor skal vores tilbud også afspejle det.

Biblioteket lytter til sine brugere

Fredericia Bibliotek er med sit årlige besøgstal på mere end 300.000 besøgende det naturlige samlingspunkt for mange borgere i kommunen. Høj og lav, unge som gamle bruger biblioteket til at låne fysiske materialer, deltage i aktiviteter og arrangementer eller bruge stedet som møde- eller studiested.

For at være sikker på, at biblioteket er så godt i tråd med borgernes ønsker og behov som muligt, blev der gennemført en stor brugerundersøgelse i 2016.

Bibliotekschef Jytte Bræmer udtaler: ” Vi gør os stor umage med at målrette vores tilbud og åbningstider til borgernes behov. Derfor besluttede vi at være en del af den store landsdækkende undersøgelse, som Slots- og Kulturstyrelsen stod bag. Den blev startet sidst i maj måned og løb frem til 10. juni 2016”.

Rapporten viser at der er 88.9% tilfredse brugere på Fredericia bibliotek. Vi siger tak til de af vore brugere, der har bidraget til undersøgelsen af brugernes tilfredshed med Fredericia Biblioteks tilbud, materialer og tjenester.  Næsten alle landet folkebiblioteker var med i undersøgelsen og i Fredericia deltog 730 voksne.

Se rapporten: National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebibliloteksområdet - Fredericia bibliotek (pdf)

Segmentering og målgrupper

Biblioteket har gennemført en stor segmenteringsanalyse og vi siger tak til de næsten 2000 brugere som deltog. Den giver et godt billede af bibliotekets brugere. Den samlede rapport kan læses her: 
 
 

Unge er vilde med Biblioteket

Undersøgelse viser, at unge er storforbrugere af biblioteket. Sammenholdt med en generel stor tilfredshed med bibliotekernes samlede tilbud i hele befolkningen, lover det godt for fremtiden. Undersøgelsen er lavet af Epinion og Moos-Bjerre Analyse for Danmarks Biblioteksforening og Tænketanken Fremtidens Biblioteker. Rapporten viser at 15-årige til 19-årige i fremtiden vil bruge biblioteket mere end den øvrige del af befolkningen.