Photo by Jordan Mixson on Unsplash

Danmarks Digitale Nodebibliotek

Adgang
Fri benyttelse
Det Kongelige Bibliotek arbejder med at tilgængeliggøre udvalgte dele af dets samlinger på internettet. Derfor er en række noder udgivet som faksimiler i digital form. Det drejer sig både om manuskripter og trykte noder, og nogle af noderne kan printes.

Emner og repertoire:

Danmarks Melodibog. Bd. 1-2
Dansk Teatermusik ca. 1750 - 1900
Det Kongelige Teaters tidlige repertoire, 1770 -
Københavnske Sommerrevyer 1876 - 1900 
Dansk Kammermusik før 1900
Danske sange (før 1900) 
Dansk Klavermusik før 1900 
Udenlandsk instrumentalmusik før 1900 
Tidlige nodetryk (før 1700) i Det Kongelige Bibliotek
Udvalgte noder fra 1700-tallet
Udvalgte noder fra 1800-tallet
Ældre danske danseinstruktioner - 1700-tallet
Ældre danske danseinstruktioner - 1800-tallet
Ældre danske lærebøger i musik

Tags