Arkiv

Dansk Litteratur - ADL

Adgang
Fri benyttelse
Litteraturhistorisk dele af den ældre danske litteratur fra middelalderen til midt i det 20. århundrede.

ADL er et samarbejde mellem Det Kgl. Bibliotek og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. ADL blev lanceret første gang i 2001. Projektet blev dengang muliggjort gennem økonomisk støtte fra KulturNet Danmark og Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF).

Der er adgang til tekster, forfatterportrætter og perioder. Teksterne er gengivet efter trykte standardudgaver. Teksterne kan ses som digitale faksimiler af den trykte udgave.. 

Til en lang række af forfatterskaberne kan man finde en faglig introduktion skrevet til ADL af en ekspert. Disse introduktioner rummer både biografiske oplysninger og en gennemgang af forfatterens litterære produktion.

Desuden kan man finde bibliografiske oplysninger om de vigtigste udgaver og den vigtigste senere litteratur om forfatterskabet.