Leksikon

Lex.dk

Adgang
Fri benyttelse
Frit tilgængeligt opslagsværk baseret på Den Store Danske Encyklopædi og Trap Danmark

Indeholderdesuden:
Dansk Biografisk Leksikon
Danmarkshistorien
Danmarks Oldtid
Gyldendals Teaterleksikon
Nordisk Mytologi
Dansk Pattedyratlas
Dansk litteraturs historie
Historien om børnelitteratur
Symbolleksikon