artikler

Infomedia

Adgang
Kun fra Fredericia Bibliotek
Adgang til artikler på biblioteket

Artikler fra danske aviser og andre medier. Nogle artikler fra landsdækkende aviser kan du finde ved at søge på hjemmesiden. Skal du have adgang til selve Infomedia, er det kun muligt på biblioteket.

En række avisartikler findes i Dansk artikelindeks, og dem kan du få direkte adgang til på hjemmesiden: søg på dit emne, sorter efter nyeste først, og vælg avisartikler under Materialetype.

Hvis du har brug for artikler, der ikke er indekseret i artikelindekset, skal du henvende dig til personalet på biblioteket. Så hjælper vi dig med at logge ind i Infomedia.