Ledige stillinger

Fredericia Bibliotek har ca. 35 ansatte. Vi er meget forskellige af alder, interesser og kompetencer, men vi er fælles om kærligheden til biblioteket, som ide og lysten til at berige kommunens borgere med gode oplevelser og valid information. Vi gør vores bedste for at løfte og give liv til Fredericia Kommunes visioner og gøre byen til en attraktiv, levende og mangfoldig by.

Ledige stillinger ved Fredericia Kommune skal søges på: 

http://www.fredericia.dk/OmKommunen/Sider/ledigestillinger.aspx

-----------------------------------------------------------------------

Biblioteksmedarbejder med viden om turisme til Fredericia Bibliotek  

  •  Har du erfaring fra og viden om turistbranchen og har gode sprogkundskaber? 
  • Har du lyst til at indgå i arbejdet med borgerbetjening på pas/kørekortområdet? 
  • Har du gode formidlingsevner og er nysgerrig efter at tilegne dig nye stofområder? 
  • Er du en rummelig person, der kan tale med alle slags mennesker og har lyst til at betjeneborgere og turister på en tillidsfuld, venlig og imødekommende måde?
  • Er du fagligt ambitiøs og kan lide, at der er travlt og have mange bolde i luften?
  • Har du et godt helbred og kan tåle at stå og gå i længere tid ad gangen?

 Så er det ledige job i Fredericia Biblioteks Velkomstcenter måske noget for dig.

Du bliver en del af Velkomstcenterteamet
I Velkomstcentret udsteder vi pas og kørekort, løser turistinformationsopgaver, sælger gavekort, og yder bibliotekets brugere hjælp til bibliotekets selvbetjeningstilbud. Vi er borgernes hus, og er bibliotekets første møde med borgerne.
Jobindhold
•    Publikumsvagter, der indeholder pas/kørekort opgaver, turisme spørgsmål og almindelige biblioteksspørgsmål af praktisk karakter
•    Ansvaret for, at turismematerialer bliver bestilt og hele tiden er ajour
•    Ansvar for indkøb og salg af souvenirs
•    Vedligeholder netværk til Visit Lillebælt, Fredericia Shopping, bosætningskoordinator mv.
•    Jobbet er på fuld tid og indebærer skiftende arbejdstider (p.t. en ugentlig vagt til klokken 19, lørdagsturnus og enkelte søndage i løbet af vinterhalvåret).

I udvælgelsen af ansøgere vil vi lægge vægt på, at du
•    som minimum har en kontoruddannelse eller en kort videregående uddannelse
•    er udviklingsorienteret og fagligt ambitiøs
•    har et positivt livssyn og har nemt ved at tale med alle slags mennesker
•    har et digitalt mindset
•    kan arbejde fokuseret og selvstændigt men også bidrage til et positivt samarbejde med kolleger og samarbejdspartnere
•    kan se muligheder i koblingen mellem kultur og serviceopgaver.

Yderligere oplysninger om stillingen
Bibliotekschef Jytte Bræmer, 2286 7407 mail: jytte.bramer@fredericia.dk eller publikumschef Anna Margrethe Nygaard, 2294 1485 mail: anna.skov@fredericia.dk 

Stillingen er på fuldtid. 
Tiltrædelse 1. august 2020.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 26.
Ansøgningsfrist 8. juni 2020.

Ansøg stillingen her