Læseprojekt

"Læser for hunde" - evalueringsrapporten indeholder resultaterne af et læseprojekt, der blev afviklet på Fredericia Bibliotek i foråret 2012. Projektet henvendte sig til læsesvage børn i alderen 9-12 år og gik ud på, at børnene gennem oplæsning for særligt trænede terapihunde, fik lyst og mod til at komme i gang med læseprocessen.
Det er resultaterne af en undersøgelse der blev foretaget blandt de deltagende børn. Resultaterne er positive og rummer flere nye interessante perspektiver i forhold til at finde nye veje til udvikling af læsesvage børn. 
Du kan læse rapporten i sin helhed her: