Brugerrådsvalg

Har du en mening om Fredericia Bibliotek?

05.11.19
Kunne du tænke dig at sætte dit præg på bibliotekets tilbud? Gennem brugerrådet er du med til at rådgive ledelsen om de lokale behov og ønsker, biblioteket bør imødekomme, og samtidig sikre dialog mellem brugerne og biblioteket.

Brugerrådet består af repræsentanter, der er valgt blandt bibliotekets brugere samt repræsentanter fra byens erhvervsliv, Ungebyrådet, Seniorrådet, folkeskoleområdet, daginstitutionsområdet, uddannelsesinstitutioner og Kultur- og fritidsudvalget. Vi mødes derfor på tværs af faglighed, alder og lokale interesser for at sammensætte et bredest muligt udvalg.

Der skal vælges 3 medlemmer for en 2-årig periode – hvis du ønsker at stille op, så mød op tirsdag d. 19/11 kl. 17.00 på Fredericia Bibliotek.