Sprogcafé

Vi går på sprogcafé

19.12.19
Tirsdag eftermiddag ca. halv to tændes der lys i et lille mødelokale på første sal i beboerhuset i Korskærparken.

Kander med varm kaffe, små mælk, lidt chokolade og vand, står på bordet sammen med en stak friske aviser, og ude fra trappen summer det allerede af samtale fra dem, der er på vej op. Det er tid til den ugentlige sprogcafé, ét af tilbuddene fra Fredericia Bibliotek til beboere i Korskærparken. Formålet er at styrke, træne og vedligeholde ”cafégæsternes” hverdagsdansk.

”Det er kun her i sprogcafeen, jeg griner – ellers er det meget alvorligt”, fortæller en af deltagerne og suppleres af en anden: ”Jeg kan godt lide miljøet her i sprogcaféen. Vi griner meget og lærer ord, jeg havde glemt”. Det er bibliotekar Lissi Hygum Lind, der har ansvar for sprogcaféen. Hun har kontor i medborgerhuset og repræsenterer Fredericia Bibliotek i alt fra vejledningsbutik (en slags fremskudt borgerservice) og arrangementer som børneteater, foredrag og sprogcaféen. Medborgerhuset har desuden sit eget lille bibliotek, der løbende holdes opdateret med friske bøger.

Korskærparken er ikke mindst et område i stor udvikling og mange fællesskaber på kryds og tværs. I medborgerhuset holdes der også systue, billardaftener og ungdomsklub. Stedet vrimler med ildsjæle, rådgivere, beboere og frivillige, der alle hjælper til. Der udveksles erfaringer, knus, hilsner og grin på kryds og tværs gennem rummene, ”Vi ses til juleøl på fredag”, lyder det i en hurtig hilsen. Klokken er blevet 13.30, og sprogcaféen starter. Indtil nu har det klinget af flere forskellige sprog, dialekter og accenter, men nu hvor sprogcaféen begynder, skiftes afghansk, tyrkisk og serbokroatisk ud med dansk – og kun dansk.

Lissi har taget et par trykte aviser med fra ugen, der er gået siden sidste møde. ”Jeg er glad, fordi vi bliver informeret om samfundet – om hvad der sker i verden”, fortæller en af deltagerne. Denne tirsdag er det regeringens nye ghettoliste for 2019, som giver anledning til samtale omkring bordet. Ikke mindst fordi Korskærparken er kommet tilbage på listen i år, efter et år uden ghetto-mærkat. Vi kommer hurtigt omkring både spændende, sårbare og personlige emner, men stemningen er rar og indbydende, som en af beboerne formulerer: "Vi er ligesom en familie - vi kender hinanden nu." Her kan deltagerne være trygge, også når holdningerne til emnet er lige så mangeartede som sproget. I gruppen tales der f.eks. om, hvor vigtigt det er at mixe etnisk danske og nye danske børn, så børnene lærer at forstå hinanden, men også så der skabes de bedste forudsætninger for børnenes sproglige udvikling. Det er en udfordring, når børnehaven kun består af børn fra tosprogede familier, der dermed ikke får gode nok odds for at lære dansk i børnehaven. Her er der bred enighed i gruppen om, at man bør blande børnene bedst muligt

Tags