Frit Danmark

03.05.18
Den 4. maj fejrer vi med lys i vinduerne, fakkeltog og uddeling af Arlette Andersens Frihedspris at den tyske besættelse omsider sluttede på denne dato i 1945

Det, der betød frihed for de fleste danskere, var samtidig startskuddet til jagten på dem, der havde samarbejdet med tyskerne. Kollaboratører, stikkere og feltmadrasser skulle nu straffes for manglende troskab overfor fædrelandet. Modstandsbevægelsen havde allerede længe haft planer for, hvad der skulle ske efter befrielsen. Det kan du læse i pjecen "Naar Danmark atter er frit". Pjecen findes i det digitale arkiv "Illegale blade", som rummer Nationalbibliotekets samling af illegale publikationer fra besættelsestiden. Det Kongelige Bibliotek har scannet publikationerne og gjort dem tilgængelige for offentligheden, så har du lyst til at grave rigtig dybt i modstandsbevægelsens aktiviteter under besættelsen, er det et skatkammer.

Det kan dog godt blive en stor mundfuld, og hvis det virker uoverskueligt, kan du i stedet tage udgangspunk i onlineudstillingen Illegale Tryk. Her får du et mere overordnet indblik i, hvad arkivet rummer. Citat fra siden: "Det kongelige Biblioteks samling, der er den største, der findes, rummer skønsmæssigt omkring 12000 forskellige tryk, og disse 12000 tryk udgør sandsynligvis mindst 80% af alle kendte. De fordeler sig på ca. 600 illegale bladtitler, nogle hundreder illegale bogtitler og en samling løbesedler og flyveblade, som ikke kan henføres til nogen bestemt bladgruppe."

Historisk samling fra Besættelsestiden har lavet siden illegalpresse.dk, om illegale blade. Her kan du læse "De frie Danske" og "Frit Danmark", samt "Information" som ukom illegalt i perioden 1943-45.

På bibliotekets PC'er kan du på Mediestream.dk læse hvad nogle af aviserne - blandt andet Fredericia Social-Demokrat - skrev om befrielsen d. 5. maj 1945. 

Der findes en hel del sider om befrielsen og besættelsestiden; prøv for eksempel: Danmarkshistorien.dk, Nationalmuseet, DR eller befrielsen1945.dk

Eller tag et kig på historiske filmoptagelser på Filmcentralen og se film fra befrielsen.

Materialer