verdensmål
Foto. colourbox

De 17 verdensmål i verdenslitteraturen

24.04.23
Skønlitteraturen kan sætte ord på det svære og her er romaner, der på hver sin måde repræsenterer ét af de 17  verdensmål. 

De valgte bøger, belyser de enkelte mål ud fra emnet og hvordan verden kan udvikle sig. 

Mål 1: Afskaf fattigdom

Målet handler om afskaffelse af ekstrem fattigdom, at mindske den relative fattigdom og sikre alle adgang til basale ressourcer.

Mål 2: Stop sult

Målet handler om at udrydde sult og fejlernæring og skabe bedre forhold for fødevareproduktion.

Mål 3: Sundhed og trivsel

Målet handler om at mindske mødredødelighed og dødelighed blandt nyfødte og børn, sætte en stopper for epidemier og øge forebyggelsen af sygdomme samt det generelle sundhedsniveau.

I romanen En Dødsnat af Marie Bregendahl fra 1912 er omdrejningspunktet en gårdmandskones dødskamp i barselssengen. Den hændelse får fatale følger for familien og udløser et virvar af følelser - især hos de to halvvoksne døtre, der overværer det hele i skjul bag døren.

Mål 4: Kvalitetsuddannelse

Målet handler om at sikre både drenge og piger adgang til gratis grundskole - uanset forældrenes indkomst niveau - og sikre lige adgangs til højere uddannelse, samt information helt generelt.

Min geniale veninde er første del i Elena Ferrantes fire Napoliromaner. Veninderne Elena og Lila vokser op i et fattigt voldeligt kvarter i Napoli i 1950'erne. De skiller sig ud ved deres intelligens, og drømmen om en bedre fremtid får store konsekvenser for deres liv og venskab.

Mål 5: Ligestilling mellem kønnene

Målet handler om at styrke kvinders rettigheder og muligheder og stoppe diskrimination af kvinder og piger.

Margaret Atwoods Tjenerindens fortælling er en ikonisk fremtidsvision fortalt af en kvinde, der er "tjenerinde" i et nyopstået regime. Hun har mistet alt i sit tidligere liv og lever nu som potentiel leverandør af babyer til magthaverne i et dystopisk samfund - men oprøret ulmer.

Mål 6: Rent vand og sanitet

Målet handler om at forbedre vandkvaliteten og sikre en ordentlig forvaltning af vandressourcer, således at der er en universel adgang til rent drikkevand.

Frank Herberts storværk Dune er vand en kostbar mangelvare. Dune er en science fiction-roman om Paul Atreides, som forlader en barndom i luksus for at modnes i det barske miljø, der hersker på den rå og ugæstfri planet, Klit.

Mål 7: Bæredygtig energi

Målet handler om at sikre en universel adgang til pålidelige, bæredygtige energi til en overkommelig pris og øge andelen af vedvarende energi væsentligt.

Émile Zolas roman Germinal (bibliotek.dk) er en skildring af kulminearbejderne forhold i Nordfrankrig. Vi følger deres daglige tilværelse og et katastrofalt forsøg på en revolte, hvor ulighederne mellem borgerskab og arbejderklasse eksploderer efter perioder med spændinger, ydmygelser og afmagt.

Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst

Målet handler om at fremme økonomisk vækst ved at skabe højere produktivitet og teknologiske gennembrud, samt opnå fuld og produktiv beskæftigelse og anstændige jobs for alle kvinder og mænd i 2030.

Problematikken foldes ud i John Steinbecks klassiker Vredens druer, hvor familien Joad tvinges væk fra deres hjem i Oklahoma. På grund af tørke drager de mod vest til Californien. Det er en hård rejse tværs over USA uden mange penge på lommen. Da de kommer frem, er der alt for mange desperate arbejdere til de få stillinger, og arbejdsgiverne underbyder arbejdet lønmæssigt - med sult og armod til følge.

Mål 9: Industri, innovation og infrastruktur

Målet handler om at udvikle pålidelig infrastruktur, fremme bæredygtig industri og investere i videnskabelig forskning og innovation.

Dave Eggers roman Paraden er en allegorisk fortælling om to entreprenører fra et internationalt firma, der ankommer til et unavngivet land, kort efter en langvarig borgerkrig for at asfaltere en vej. Vejen skal åbnes med en stor parade som et symbol på en ny æra.

Mål 10: Mindre ulighed

Målet handler om at styrke de laveste indkomstgrupper og fremme en større økonomisk inddragelse af alle samfundsgrupper - uanset køn, race og etnicitet.

Som optakt til traktatforhandlinger med USA i 1854 holdt Høvding Seattle en tale. Talen 'Vi er en del af jorden' var et svar på USA's præsidents tilbud om at købe stammens jord.

Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

Målet handler om at garantere adgang til sikre og billige boliger samt opgradere beboelse i slumkvarterer og om investeringer i offentlig transport, skabelsen af grønne offentlige rum og forbedring af byplanlægning og bystyring.

Chinua Achebes klassiker Alt falder fra hinanden møder vi Okonkwo, der bor i en traditionel afrikansk landsby. Lige siden han var ganske ung, har han stræbt efter anerkendelse og indflydelse. Nu er han en af stammens stormænd, har tre koner og mange børn. Men missionærer kommer til landsbyen, og alt forandres.

Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Målet handler om effektiv styring af vores fælles naturressourcer, og måden vi bortskaffer giftigt affald og forurenende stoffer samt at tilskynde industrier, virksomheder og forbrugere til at genbruge og reducere deres affald.

I Katherine Boos dokumentariske roman Bag det evigt smukke følger vi to børn. Asha er dronning af slummen. Teenageren Abdul lever af at videresælge de riges affald. Sammen er de to af hovedpersonerne i en barsk og usentimental historie fra et af Indiens utallige slumkvarterer

Mål 13: Klimaindsats

Målet handler om at begrænse stigningen af den globale gennemsnitstemperatur til to grader over det før-industrielle niveau og styrke modstandsdygtighed og klimatilpasning i sårbare regioner.

I Ibrāhīm al-Kūnīs roman Guldstøv (bibliotek.dk) er omdrejningspunktet to skabninger: den unge mand, Okhayyid og hans smukke kamel, Ablaq. De er uløseligt forbundet til hinanden, men det tætte bånd bringer både glæder og tragedier - og til sidst må Okhayyid vælge mellem sin familie og sin bedste ven.

Mål 14: Livet i havet

Målet handler om at skabe en ramme for bæredygtig forvaltning og beskyttelse af havene og kystnære økosystemer og bedre bevarelse og bæredygtig udnyttelse af havbaserede ressourcer.

Siri Ranva Hjelm Jacobsens Havbrevene er noget så usædvanligt som en brevroman med breve udvekslet mellem to søsterhave: det store og erfarne Atlanterhavet og det meget mindre og yngre Middelhavet.

Mål 15: Livet på land

Målet handler om at bevare og genoprette brugen af terrestriske økosystemer som skove, vådområder, tørre områder og bjerge inden 2030 og fremme bæredygtig forvaltning af skove og standsning af afskovning.

Bruce Chatwins klassiker Drømmespor er en engelsk arkæologs beretning om en rejse i det centrale Australien, hvor han kom tæt på den indfødte befolkning, som berettede om deres myter og sagn og om de hvides overgreb.

Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Målet handler om at støtte fredelige og inkluderede samfund, give alle adgang til retssikkerhed og opbygge effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauer.

I George Orwells klassiker 1984 er vi i en fremtid, hvor demokratiet ikke længere eksisterer. Årstallet er 1984, og stedet er Oceanien, hvor alle menneskelige følelser kontrolleres. Alt, hvad du tænker og gør, registreres og rapporteres til Tankepolitiet.

Mål 17: Partnerskaber for handling

Målet handler om at styrke nord-syd og syd-syd-samarbejde, fremme international handel og støtte øget eksport til udviklingslandene.

I Ringenes Herre - Eventyret om ringen hører vi legenden om dengang mennesker, dværge, hobbitter og elvere gik sammen i kampen mod det onde. Hobbitten Frodo forsøger at bringe en magisk ring, der giver uindskrænket magt, frem til Dommedagsbjerget, hvor den skal ødelægges. Men han kan ikke klare rejsen alene og får hjælp fra en mægtig troldmand og en udsøgt skare af kampklare repræsentanter fra Midgård.

Materialer