Hvordan kan man gribe analysen af en roman an?

23.06.15
Her er 2 eksempler på analysemodeller der med fordel kan bruges til at åbne romanen, og som kan hjælpe jer som ny læseklub, til at komme i dybden med romanen.

I kan vælge én af disse eller lave et udpluk af det, I kan bruge.
 

Enkel analysemodel:

 Var det en god eller dårlig bog? Og hvorfor?

Snak om det I ikke forstår.

Hvilken genre er det?

Snak om bogen tema(er)

Ligner det andre bøger I har læst?

Har I læst andre bøger af forfatteren og hvordan passer denne ind i forfatterskabet?

Hvad synes I om sproget? Er det godt skrevet – eller ej? Kom gerne med eksempler.

Holder historien – hænger det sammen?

 Er personerne troværdige?
 

Udvidet analysemodel:

Handling:

Hvad handler teksten om?

Undersøg kæden af begivenheder

Personer:

Hvem handler/agerer?

Hovedpersoner/bipersoner, hvem er central?

Alder, udseende, væremåde

Hvilke egenskaber tillægges de?

Hvilke normer/holdninger repræsenterer de?

Hvordan opfatter de hinanden?

Tid, sted, miljø og rum:

Hvornår foregår handlingen?

Hvor foregår det og i hvilket miljø?

Fortæller:

Hvem fortæller historien? Alvidende/jeg fortæller?

Fra hvilket perspektiv/synsvinkel fortælles?

Komposition:

Handlingens opbygning/kronologi?

Opfylder teksten ”berettemodellen”?

Sprog:

Ordforråd, høj/lav/neutral stil, billedsprog

Hvordan er sproget?

Tema:

Hvad er tekstens grundlæggende ide/budskab?

Tekstens holdninger og værdier – og konflikter?

Perspektivering:

Hvordan placerer teksten sig i forhold til forfatterskabet, genre, periode eller litterær retning?

Hvordan forholder den sig til samfundsforhold og ideologi?