Søgetips

Guide til at søge i bibliotekets materialer. Søg bøger, film og musik på en smart måde.

HVORDAN SØGER JEG?

Start med at skrive enkelte ord. Du kan skrive et eller flere ord i søgefeltet og trykker på knappen "Søg". Du får et søgeresultat efter få sekunder. 

søgeeksempel
 
Hvis du som eksempel søger efter Hemingway, skriver du Hemingway i søgefeltet og vælger kategorien "Søg i bøger (Skønlitteratur)". Så får du et overskueligt resultat. 


Søgeeksempel
 

FINJUSTERING 

Du får måske 50 resultater i din søgning. Du kan finjustere resultatet og gøre det mere præcis ved at vælge forskellige kategorier, du får leveret med resultatet. Det kan være kategorier som bog, noder og lydbøger eller sprog, alder eller forfatternavne. 
 

BRUG * TRUNKERINGSTEGN

Der kan være mange variantioner og forskellige endelser på et ord. Du kan bruge * (stjerne) og sætte det i enden af det ord du søger på. Søger du på ordet paryk* - får du et resultat med ordene paryk, parykker, parykkerne, parykmager osv.  
 
søgeeksempel på trunkering
 
 

BRUG " CITATIONSTEGN 

Når du søger på en bestemt titel eller en bestemt sammensatning af ord, kan du bruge citationstegnet. Det sættes på begge sider af en sætning. Nu søges der præcist på de valgte ord og i den rækkefølge de er skrevet. 
 
søgeeksempel otto er et næsehorn
 

SMARTE KODER 

Søgekoder er lidt smarte og bruges til at få en præcis og hurtig søgning på en forfatter, bogtitel eller et emne. Her er eksempler på meget effektive koder: 
  • Forfattere søges med koden:  fo=
  • Bogtitler søges med koden ti=
  • Emne søges med koden: em= 
  • Faglitteratur søges med koden: dk=
  • Bogmaterialer søges med koden: ma=xx
  • Bøger med stor skrift søges med koden: ma=ss
  • Skønlitteratur med danske forfattere søges med koderne: dk=86* and dk=sk
  • Film søges med koden: dk=77.7*

ISBN

Skriv ISBN-nummeret i det store søgefelt uden mellemrum mellem tallene. 

LIXTAL

Du kan søge på lixtal med koden ix= og derefter nummeret. Eksempel lixtal 12 skal du skrive ix=12 i søgefeltet. Det giver et resultat med materiale der har lixtallet 12. Generelle lixtal for klassetrin: 0.kl=0-5, 1.kl.=5-10, 2.kl.=10-15, 3.kl.=15-20, 4.kl.=20-25, 5.kl..=25-30, 6.kl.=30-35, 7.kl.=35-40, 8.kl.=40-50, 9.kl.=50-60 

DK5 FAGBØGER

DK5 er det system bibliotekerne bruger til at finde rundt i de mange emner, der er inden for faglitteraturen. Tallene fortæller hvilket emne der er tale om. Søger du på dk=51 søger du i emnet matematik. Se oversigten over alle DK5 tal og emner her. 

Hvis du søger dk=* får du alt faglitteratur serveret og resultatet giver over 1,2 millioner hits. Hvis du bruger dk=51 til at søge præcis efter matematik, får du 430 resultater (februar 2023).  

Der er mange koder og kombinationer af koder, hvis du ønsker at gå i dybden med kodesøgning. Kom ind på biblioteket, så kan vi vise dig nogle flere søgekoder. 

--------------------------------------------

"AND" "OR" "NOT"  

Boolske operatorer er navnet på den teknik der kan kombinere eller udelukke klynger eller delementer af ord eller koder i søgningen.
Der findes 3 "operatorer" som bruges til søgeteknikken og består af ordene:  AND OR NOT. som bruges til at kombinere, udvidde eller frasortere søgeord. De fungerer som matematiske delmængder.

AND = at kombinere ord eller koder til en delmængde
Der bliver automatisk tilføjet et "AND" mellem ord i søgefeltet. Alle de ord du søger på, kombineres med hinanden og danner en stor fællesmængde. 
Eksempel: Skriver du heste Island i søgefeltet, får du alt der har en kombination af ordene "heste" og "Island" i samme delmængde. 
and
OR = at udvide søgningen
Du bruger "OR" operatoren, når du vil finde materialer, der relaterer til hinanden. Søgeresultatet er ofte meget stort. 
Eksempel: En søgning på ”heste OR Island” giver et søgeresultat med materialer, der indeholder noget om heste eller Island eller begge dele. 
or
NOT = at udelukke ord  
Det er en effektiv teknik til at udelukke et søgeord eller søgekode. NOT” sorterer væk. 
Eksempel: søger du på ”heste NOT Island” får du materialer om heste, der ikke indeholder noget om Island. 
not