Søgetips

Guide til at bruge søgefunktionen. Du kan søge og finde bøger, film og musik, som du kan reservere til lån.

Der er ca. 50.000 skønlitterære og faglitterære bøger på Fredericia Bibliotek, som du kan søge reserveren. Så er der brug for et par søgetips til at finde hoved og hale i det.

SØGEORD

Start med at skrive enkelte ord. Du kan skrive et eller flere ord i søgefeltet og trykker på knappen "Søg". Maskinen går i gang med at søge i bibliotekets database. Du får et søgeresultat efter få sekunder. 

søgeeksempel
 

FINJUSTERING AF SØGNING 

Når du har søgt med et par søgeord, kan du måske få vist 50 bøger - det er pænt mange at skulle kigge på - men heldigvis kan du finjustere resultatet, så du får en mere præcis søgning. Ved at vælge en af kategorierne i højre side, kan du finjustere søgningen til skønlitteratur eller faglitterat. Det kan også være film, musik, noder, tidsskrifter, artikler, spil eller tegneserier. Hvis du som eksempel søger efter Hemingway, skriver du Hemingway i søgefeltet og vælger kategorien "Søg i bøger (Skønlitteratur)". Så får du et overskueligt resultat. 


Søgeeksempel
 

TRUNKERING *

Der kan være mange variantioner og forskellige endelser på et ord. Du skal bruge * (stjerne) og sætte det i enden af det ord du søger på. Søger du på ordet paryk* - får du et resultat med ordene paryk, parykker, parykkerne, parykmager osv.  
 
søgeeksempel på trunkering
 
 

FRASE SØGNING "."

Når du søger på en bestemt titel eller en bestemt sammensatning af ord, kan du bruge citationstegnet. Det sættes på begge sider af en sætning. Nu søges der præcist på de valgte ord og i den rækkefølge de er skrevet. 
 
søgeeksempel otto er et næsehorn
 

KODESØGNING 

Søgekoder er lidt smarte og de bruges til at få præcise søgeresultater. Her er et par koder, der kan hjælpe dig til en hurtig og præcis søgning:
  • Forfattere søges med koden:  fo=
  • Bogtitler søges med koden ti=
  • Emne søges med koden: em= 
Der er mange koder og vil du vide mere, skal du kontakte bibliotekarerne på Fredericia Bibliotek.
 

DK5 

DK5 er det system bibliotekerne bruger til at finde rundt i de mange emner, der er inden for faglitteraturen. Tallene fortæller hvilket emne der er tale om. Søger du på dk=51 søger man i emnet matematik. Se DK5 oversigten her. 


BOOLSKE OPERATORER: "AND" "OR" "NOT"  

Når du søger med koder, kan du få brug for at kombinerer og sortere i din søgning. Der findes 3 "operatorer" som består af ordene:  AND OR NOT. som bruges til at kombinere, udvidde eller frasortere søgeord. De fungerer som matematiske delmængder.

AND kombinerer søgeord 
Der bliver automatisk tilføjet et "AND" mellem søgeordene i søgemaskinen. Det betyder, at alle de ord du søger på, kombineres med hinanden og danner en stor fællesmængde. Eksempel: Søger du på ordene ”heste Island”, får man alle materialer der indeholder en kombination af ordene "heste" og "Island". Bruger du søgekoder i stedet for søgeord, skal du selv kombinere ved at sætte et "AND" i mellem de benyttede søgekoder, for eksempel dk=77.7 AND facet.language=italiensk (italienske film)
and
OR bruges til at udvide søgningen
Du bruger "OR" operatoren, når du vil finde materialer, der relaterer til hinanden. Søgeresultatet er ofte meget stort. Eksempel: En søgning på ”heste OR Island” giver et søgeresultat med materialer, der indeholder noget om heste eller Island eller begge dele. 
or
NOT bruges til at udelukke søgeord fra søgningen 
Det er en effektiv teknik til at udelukke et søgeord eller søgekode. NOT” sorterer væk. Eksempel: søger du på ”heste NOT Island” får du materialer om heste, der ikke indeholder noget om Island. 
not


Stavefejl

Selvfølgelig staver du ikke forkert - men det kan jo ske man lige rammer tasten ved siden af - eller to taster på samme tid.
Søgemaskinen har lidt svært ved at finde et godt resultat, hvis der er stavefejl - så tjek en ekstra gang, hvis søgningen ikke giver noget resultat.
 

Læs mere om reserveringer her