Hvordan vælger jeg den rette bog til mit barn?

Når biblioteket formidler bøger til børn og unge, så tager vi altid først og fremmest udgangspunkt i, hvad barnet eller den unge interesserer sig for. Det er vores vigtigste mission at sprede læseglæde og læselyst. Dog er det også afgørende, at læseren kan læse 90-95% af ordene i en tekst, så læsningen kommer i flow, og det bliver en god læseoplevelse.

Begynderlæsning

Når man som forældre gerne vil støtte sit barn i læsningen, så er der en masse vejledning at hente. Læseudvikling sker i trin med overlapning, og intet barn lærer ens. Alle børn har forskellig læseudvikling og tempo.

Trin 1:
Lydret læsning, hvor barnet sætter bogstavlydene sammen fx sø og is.

Trin 2:
Barnet læser også bogstavlyde, der ikke stemmer overens med bogstavernes standardlyde fx ost, men og kom.

Trin 3:
Barnet læser flere bogstaver ad gangen og genkender bogstavklynger, der tit finder sammen fx, gløde, fløde, støde, grøde, bløde.

Lix og let-tal: 
Det er vigtigt, man ikke kun kategoriserer i lix- og let-tal, men også kigger på barnets interesse, motivation og giver valgmuligheder.

Se plakat med let og lix tal i stor støørelse (pdf)

Lettal og lixtal


Let-tal

Let-tallet er et læsbarhedstal og egner sig bedst til at vurdere de letteste bøger. Jo højere let-tal, jo sværere er bøgerne.

Let-tallet fortæller noget om:

 • Antal ord i teksten.
 • Antal længere ord i sætningerne.
 • Antal ord i den længste sætning.
 • Sværhedsgraden i sætningsopbygningen.
 • Antal sider.
 • Hvordan og hvor meget der støttes i billeder.

Lixtal

Lixtallet er bedst til bøger over lix 10 fra ca. 2. kl.

Lixtallet fortæller noget om:

 • Gennemsnittet af antal ord pr. helsætning.
 • Procent af lange ord over 6 bogstaver.

Letteste lix er bøger med ord på 2 bogstaver, der er lydrette.

Lydrette bøger

 • Er for helt grundlæggende nybegynderlæsere.
 • Alle bogstavlyde kan høres.
 • Lydrette bøger inddeles også i niveau (1 – 2 – 3 eller a – b – c)

Ikke lydrette bøger indeholder

 • Stumme bogstaver.
 • Dobbelt konsonanter.
 • Korte vokaler. (Vokaler, der ikke udtales med deres bogstavlyd fx ost)

Forforståelsen

 • Inden I vælger en bog eller går i gang med at læse den, så snak om forsiden og titlen.
 • Læs om bogen på bagsiden og kig på billederne i bogen.
 • Det giver barnet en forforståelse, som kan være en stor støtte til at afkode/læse indholdet i teksten. 

5-fingerreglen eller knytnævereglen

Er en god regel at have i baghovedet, når man finder litteratur med sit barn.

 • Tal altid om teksten, og undersøg om barnet forstår det læste.
 • Slå op på en tilfældig side.
 • Barnet læser op, og du tæller med fingrene antal ord, dit barn ikke kan læse.
 • 5 fingre og bogen bokses væk.
 • 2-3 fingre bogen er passende.

Højtlæsning med dit barn er vigtigt at fortsætte med, fordi det styrker

 • Nærværet og giver anledning til samtale.
 • Ordforrådet.
 • Sprogforståelsen.
 • Tankeudviklingen.
 • Empati og indlevelse.
 • Sanserne.
 • Hukommelse, opmærksomhed og koncentration.
 • Fantasien.
 • Viden om tekster og verden.
 • Læseglæden.
 • Literacy – barnets egen indgang at læse og skrive. 
   
 • Dialogisk læsning

 • Styrkelse af læseglæden

 • Læsesporet for forældre