Cookies- og privatlivspolitik

Vi vil gerne tilbyde vores brugere en overskuelig og brugervenlig hjemmeside. For at sikre os, at indholdet på siden er relevant og til at finde rundt i, benytter vi os af cookies. Cookies giver os vigtige informationer om, hvordan vores side bliver brugt, hvilke sider der bliver set mest, hvor længe vores brugere bliver på siderne osv.

Hvad er en cookie?
En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Cookies er ikke aktive filer; de kan altså ikke udvikle virus eller spore indhold på din computer. Det eneste, de gør, er at sende anonyme oplysninger tilbage til os om fx besøgstidspunkt, -varighed osv.

På denne hjemmeside bruger vi cookies til følgende formål:

Statistik 
Vi bruger Google Analytics og Webtrends til at føre statistik over trafikken på siden, sådan at vi bedst muligt kan tilpasse den brugernes behov. Vi får blandt andet oplysninger om antal besøg, gennemsnitlig besøgsvarighed og færden rundt på siden.

Login 
Når du logger ind for at se lånerstatus, reservere m.m. sættes en sessions-cookie. Denne cookie forsvinder når du lukker browseren.

Hvis du ikke vil tillade cookies
Hvis du ikke vil tillade brugen af cookies på din computer, kan du ændre i indstillingerne i din browser, så den husker det fremover. Du kan også slette cookies, der allerede er lagret.
Se vejledning og læs mere om cookies på http://minecookies.org/cookiehandtering.
Vær opmærksom på, at du ved at spærre for cookies besværliggør brugen af hjemmesiden.

Hvad er tredjeparts-cookies?
Tredjeparts-cookies afsættes på din computer af en tredjepart, som har elementer på vores hjemmeside. Tredjeparts-cookies sættes på din computer til markedsførings- og statistikformål for de respektive leverandørers hjemmeside. Hvis tredjeparts-cookies bekymrer dig, kan disse deaktiveres i din browser.

Brug af personoplysninger
Personoplysninger bliver på intet tidspunkt solgt til tredjepart, og vi indsamler ikke personoplysninger, uden du selv har givet os disse. For at tilbyde en bedre brugeroplevelse kan du dele indhold fra vores hjemmeside på sociale medier. Når du deler indholdet, kan du forvente tredjeparts-cookies.

Bibliotekets lånerregister opfylder reglerne i loven om behandling af personoplysninger. Du er berettiget til at få en udskrift af de oplysninger, der er registreret på dit cpr.nr. Oplysninger om dine lån slettes ved aflevering af materialerne. Biblioteket har dog i op til 4 uger efter afleveringen mulighed for at se hvem der har afleveret et givet materiale.

Af hensyn til beskyttelse af den enkelte låner, må biblioteket ikke oplyse uvedkommende om andres lån, mellemværende med videre.

Fredericia Bibliotek og Taulov Bibliotek er videoovervåget, af hensyn til brugernes tryghed og for at beskytte biblioteket og dets inventar mod tyveri, hærværk og lignende. Det er markeret med skilte. Overvågningen opfylder reglerne i lovbekendtgørelse nr. 1190 om tv-overvågning og Lov om behandling af personoplysninger.

Fredericia Biblioteks behandling af personoplysninger om dig
I kraft af databeskyttelsesforordningen skal Fredericia Bibliotek give dig information om bibliotekets behandling af personoplysninger.
Med det formål at udlåne materialer og stille biblioteksservices til rådighed for brugerne inden for rammerne af lov om biblioteksvirksomhed (biblioteksloven) behandler Fredericia Bibliotek personoplysninger om dig som bruger af biblioteket. Behandling af personoplysninger foretages i forbindelse med en række services, herunder selvbetjeningsløsninger, fredericiabib.dk, selvbetjente biblioteker (det vil sige benyttelse af biblioteket uden for normalt åbningstid) og bibliotekets app ”Biblioteket”.
 
Vi behandler personoplysninger om dig i kategorien:
  • Personlig identifikation: cpr-nummer og lånerkortnummer samt i kategorien navne
  • Adresseoplysninger: navn, navn på eventuel værge, adresse, postnummer, by, land, telefonnummer, e-mailadresse.
  • Administration af lån: tilhørsfilial, ferieperiode, interesseperiode, afhentningsfilial, lånte, reserverede og afleverede materialer, dine lister, herunder huskeliste, mellemværender med biblioteket og betaling af mellemværender, mellemværender sendt til inddrivelse, e-mails, sms’er og push-beskeder sendt til dig samt eventuel blokering af lån.
Det gør vi for at kunne administrere dine lån og give dig adgang til bibliotekets e-ressourcer, sende dig information om aflevering og reserveringer samt give dig adgang til at benytte biblioteket uden for betjent åbningstid.
 
Oplysningerne bliver også anvendt i Fredericia Biblioteks videnskabelige og statistiske undersøgelser. Enhver offentliggørelse af resultat fra sådanne undersøgelser vil være fuldt anonymiseret.
 
Når du benytter Fredericia Biblioteks hjemmeside, fredericiabib.dk, indsamler vi endvidere oplysninger om din IP-adresse samt hvilke sider og funktioner på hjemmesiden, fredericiabib.dk, du har klikket på. Disse oplysninger anonymiseres og benyttes af biblioteket til statistiske undersøgelser.
 
Vi har fået navne og adresseoplysninger fra CPR-registret ud fra dit CPR-nummer. Har du navne- og adressebeskyttelse i CPR-registret, bliver dette respekteret i bibliotekets systemer.
 
Det er frivilligt, om du vil oprette dig som bruger hos Fredericia Bibliotek og benytte dig af bibliotekets tilbud, herunder benytte biblioteket uden for betjent åbningstid, benytte bibliotekets hjemmeside fredericiabib.dk, samt låne materialer og benytte bibliotekets e-ressourcer.
 
Såfremt du opretter dig som bruger, er det er frivilligt, om du vil oplyse Fredericia Bibliotek om dit telefonnummer og din e-mail. Såfremt du ikke ønsker at oplyse hverken din e-mail eller dit telefonnummer, vil biblioteket ikke være i stand til at kontakte dig i forbindelse med påmindelser om aflevering, afhentning af reserverede materialer, og slettede reserveringer. Eventuelle regninger og saldoopgørelser vil dog blive sendt til din digitale postkasse. Det er endvidere frivilligt, om du vil oprette lister via Fredericia Biblioteks hjemmeside fredericiabib.dk (eksempelvis huskeliste, bøger jeg har læst, forfattere, jeg følger, søgninger, jeg følger), samt om du vil offentliggøre eller dele dine lister med andre brugere. Biblioteket vil gerne give dig personaliserede anbefalinger af materialer, når du logger ind på Fredericia Biblioteks hjemmeside, fredericiabib.dk. Såfremt du ikke ønsker at oprette lister, vil de anbefalinger, vi giver dig, ikke være personaliserede, men i stedet være generelle anbefalinger fra biblioteket.
 
Vi videregiver personoplysninger til andre offentlige myndigheder, når vi er berettigede eller forpligtede til det. Vi overdrager for eksempel oplysninger i forbindelse med inddrivelse af gebyrer og erstatning. Vi overlader endvidere personoplysninger til databehandlere, der på vores vegne behandler oplysningerne.
 
Visse personoplysninger bliver automatisk slettet efter 4 uger. Det gælder oplysninger om afleverede materialer, betalte gebyrer, indholdet af beskeder sendt til dig og dine besøg på Bibliotek uden for betjent åbningstid. Oplysninger om betalt erstatning slettes efter ét år.
 
Oplysninger om betaling af mellemværender vil i henhold til bogføringsloven blive opbevaret i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, hvor mellemværendet eller regningen er betalt.
 
Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.
Indsigtsret. Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 
Ret til berigtigelse 
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte.
 
Ret til sletning
I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 
Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine oplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 
Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på datatilsynet.dk 
 
Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine oplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på datatilsynet.dk
 
Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c) om behandling, der er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige og artikel 6, stk. 1, litra e) om behandling, der er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse.
 
Fredericia Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi har om dig. Hvis du har spørgsmål til vores behandling af disse oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver Mai-Brit Berg på tlf. 72107161, datasikkerhed@fredericia.dk eller pr. brev Gothresgade 20, 7000 Fredericia, att: databeskyttelsesrådgiver.