Arkiv for Dansk Litteratur

Adgang
Fri benyttelse
Litteraturhistorisk hjemmeside for udvalgte dele af den ældre danske litteratur – fra middelalderen og frem til midt i det 20. århundrede.

Her får man adgang både til teksterne selv og til introduktioner om størstedelen af forfatterne. 
Teksterne er gengivet efter trykte standardudgaver. Teksterne kan ses i to forskellige formater, dels som digitale faksimiler af den trykte udgave, dels som søgbar tekst. 

Til en lang række af forfatterskaberne kan man finde en faglig introduktion skrevet til ADL af en ekspert. Disse introduktioner rummer både biografiske oplysninger og en gennemgang af forfatterens litterære produktion. Desuden kan man finde bibliografiske oplysninger om de vigtigste udgaver og den vigtigste senere litteratur om forfatterskabet.