Retsinformation

Retsinformation

Adgang
Fri benyttelse
Retsinformation.dk er indgangen til det fælles statslige retsinformationssystem, der giver adgang til alle gældende love, bekendtgørelser og cirkulærer

Retsinformation er statens juridiske online informationssystem. Retsinformation.dk sikrer, at der findes ét sted, hvor borgere, virksomheder, offentlige myndigheder mv. kan få adgang til gældende lovgivning i Danmark.

Retsinformation.dk opdateres mindst én gang i døgnet med de nye eller ajourførte dokumenter, som Folketinget og ministerierne har frigivet siden sidste opdatering.

Civilstyrelsen er ansvarlig for driften af retsinformation.dk og Lex Dania, som er grundlaget for det statslige retsinformationssystem. Det er Folketinget og ministerierne, der producerer, ejer og er ansvarlige for indholdet af de dokumenter, der ligger på retsinformation.dk.