• Bog

Ny professionalisme : samskabelse som vej til et bæredygtigt samfund (dansk)

Af Ullrich Zeitler (2016)
Et bud på hvad professionelle på tværs af faggrænser og i samarbejde med borgere, frivillige og den private sektor kan gøre for at skabe balance mellem rammer, ressourcer og værdier og dermed åbne op for at skabe bæredygtige løsninger af velfærdsopgaver